Sorry, this video is not available in your country.

Phương Tây Tăng Cường Viện Trợ Quân Sự Cho Ukraine

chia sẻ

Phương Tây Tăng Cường Viện Trợ Quân Sự Cho Ukraine

Sau cuộc họp nhóm tại Copenhagen, các nước phương Tây hôm nay tuyên bố cấp thêm cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,5 tỷ euro.
Tags: Ukraine, Viện Trợ Quân Sự