Sorry, this video is not available in your country.

Phương Tiện Đường Thủy Lẫn Đường Bộ Vận Chuyển Hàng Hóa Vào Tỉnh Kiên Giang Buộc Phải Xét Nghiệm Nhanh COVID-19

chia sẻ

Phương Tiện Đường Thủy Lẫn Đường Bộ Vận Chuyển Hàng Hóa Vào Tỉnh Kiên Giang Buộc Phải Xét Nghiệm Nhanh COVID-19

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 14/09/2021
Kể từ nay trở đi, tỉnh Kiên Giang thực hiện xét nghiệm nhanh virut Sars-cov-2 tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ lẫn đường thủy.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm