Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Biệt Đội Đồ Chơi: Phần 2 - Power Players S2 | Tập 1

Thế giới đang bị những đồ chơi nguy hiểm tấn công, và chỉ Alex – một cậu bé 8 tuổi có khả năng biến thành mô hình đồ chơi sống- mới có thể dẫn dắt biệt đội đồ chơi thông minh của mình tiêu diệt chúng.

Có thể bạn thích