Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Bình: Bức Xúc Chuyện Trẻ Mới Sinh Cũng Phải Đóng Tiền Xây Dựng Nông Thôn Mới

chia sẻ

Quảng Bình: Bức Xúc Chuyện Trẻ Mới Sinh Cũng Phải Đóng Tiền Xây Dựng Nông Thôn Mới

“Trẻ mới sinh ra cũng phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới" - Đây mà một trong những bức xúc được cử tri xã Tân Thủy huyện Lệ Thủy phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 23/11.
Tags: Tiếp Xúc Cử Tri, Nông Thôn Mới