Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Trị: Cần Đưa Kỹ Năng Phòng Cháy Chữa Cháy Vào Trường Học

chia sẻ

Quảng Trị: Cần Đưa Kỹ Năng Phòng Cháy Chữa Cháy Vào Trường Học

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Học sinh cần thiết phải biết kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống để thoát hiểm. Phải làm như thế nào để những kỹ năng này trở thành quen thuộc trong các trường học. Đây là những câu hỏi mà các em học sinh tỉnh Quảng Trị gửi đến cơ quan dân cử tại diễn đàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân với trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2024 vừa diễn ra tại địa phương này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm