Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Trị: Nhiều Địa Phương Bị Ngập Sâu Trong Lũ

chia sẻ

Quảng Trị: Nhiều Địa Phương Bị Ngập Sâu Trong Lũ

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 16/11/2023
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Mưa lớn suốt cả ngày 15/11 khiến nhiều khu vực hạ du tại các huyện như Triệu Phong, Hải Lăng… bị ngập sâu. Công tác sơ tán di dân cũng đã được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản ở vùng lũ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm