Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Cú Nhảy Lượng Tử: Phần 1 - Quantum Leap S1 | Tập 1

7.0 / 9 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Thor Freudenthal David Mcwhirter Marcus Stokes Rachel Talalay Silas Howard Chris Grismer Avi Youabian David Grossman Tessa Blake Pamela Romanowsky Morenike Joela Evans Deborah M. Pratt Kristin Windell Jude Weng Linda Mendoza John Terlesky M.j. Bassett Joe Menendez
Một nhà khoa học thực hiện cú nhảy lượng tử đến các không-thời gian trong quá khứ để giải quyết các vấn đề phức tạp.  

Có thể bạn thích