Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Cú Nhảy Lượng Tử: Phần 1 - Quantum Leap S1 | Tập 1

1.0 / 1 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Thor Freudenthal David Mcwhirter Marcus Stokes Rachel Talalay Silas Howard Chris Grismer Avi Youabian
Một nhà khoa học thực hiện cú nhảy lượng tử đến các không-thời gian trong quá khứ để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Có thể bạn thích