Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Cho Ý Kiến Lần Đầu Về Dự Án Luật Đất Đai (Sửa Đổi) Trong Năm 2022

chia sẻ

Quốc Hội Cho Ý Kiến Lần Đầu Về Dự Án Luật Đất Đai (Sửa Đổi) Trong Năm 2022

Trong năm 2022, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật cực kỳ quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, vì vậy nhận được sự coi trọng, quan tâm của Quốc hội, các vị đại biểu quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước.
Tags: Dự án Luật đất đai Sửa đổi