Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội "Chốt" 8 Cơ Chế Đặc Thù Cho Các Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia

chia sẻ

Quốc Hội "Chốt" 8 Cơ Chế Đặc Thù Cho Các Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia

Người đăng:
Ngày đăng: 19/01/2024
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng 18/1, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, với 455/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm