Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Pháp Thông Qua Gói Hỗ Trợ 20 Tỷ Euro

chia sẻ

Quốc Hội Pháp Thông Qua Gói Hỗ Trợ 20 Tỷ Euro

Quốc hội Pháp vừa thông qua gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ Euro (khoảng 20,37 tỷ USD) bao gồm giảm giá nhiên liệu, giới hạn mức trần tiền thuê nhà và tăng trợ cấp lương hưu, nhằm kiềm chế lạm phát, giúp các hộ gia đình đang gặp khó khăn vì giá năng lượng và lương thực tăng cao.
Tags: Pháp, Lạm Phát, Gói Hỗ Trợ Kinh Tế