Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Trong Tuần: Nhìn Lại Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5, Quốc Hội Khoá XV

chia sẻ

Quốc Hội Trong Tuần: Nhìn Lại Kỳ Họp Bất Thường Lần Thứ 5, Quốc Hội Khoá XV

Người đăng:
Ngày đăng: 21/01/2024
Một trong những hoạt động nổi bật của Quốc hội trong tuần qua đó là kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, quyết tâm cao, sáng ngày 15/1, Quốc hội khoá XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm