Sorry, this video is not available in your country.

Quy Định Mới Về Rút Tiền Từ Thẻ Tín Dụng

chia sẻ

Quy Định Mới Về Rút Tiền Từ Thẻ Tín Dụng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18 về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc rút tiền qua thẻ tín dụng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm