Sorry, this video is not available in your country.

Quy Định Tỷ Lệ Quỹ Đất Giao Thông Không Khả Thi

chia sẻ

Quy Định Tỷ Lệ Quỹ Đất Giao Thông Không Khả Thi

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Quy định: "Tỷ lệ quỹ đất giao thông đô thị so với quỹ đất đô thị phải đảm bảo từ 16% đến 26%" không khả thi trên thực tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm