Sorry, this video is not available in your country.

Quy Định Về Trường Hợp Thu Hồi Đất Phải Rõ Tiêu Chí, Phòng Ngừa Thu Hồi Tràn Lan

chia sẻ

Quy Định Về Trường Hợp Thu Hồi Đất Phải Rõ Tiêu Chí, Phòng Ngừa Thu Hồi Tràn Lan

Chiều 22/9, thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xác định rõ các tiêu chí, điều kiện thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan.
Tags: ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Dự án Luật đất đai (sửa đổi)