Sorry, this video is not available in your country.

Quỹ Hỗ Trợ Tổn Thất Và Thiệt Hại – Thỏa Thuận Lịch Sử Tại COP27

chia sẻ

Quỹ Hỗ Trợ Tổn Thất Và Thiệt Hại – Thỏa Thuận Lịch Sử Tại COP27

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2022
Dù vẫn còn đó sự thất vọng khi thỏa thuận tại COP27 không đi xa hơn so với thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị COP năm ngoái liên quan tới các vấn đề chủ chốt, song, với sự đồng thuận về việc thành lập quỹ đặc biệt để chi trả cho những tổn thất mà các nước dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của biến đổi khí hậu, COP27 đã ghi một dấu ấn lịch sử.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm