Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Quái Thú So Tài - Rumble

8.0 / 145 đánh giá
Đạo diễn: Hamish Grieve
Ở thế giới mà quái vật đấu vật là môn thể thao toàn cầu và quái vật là vận động viên siêu sao, cô gái Winnie muốn nối nghiệp nhà và huấn luyện một quái vật kém cỏi thành nhà vô địch.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.6 122 Phút
Phim lẻ 0.0 73 Phút
Phim lẻ 6.5 130 Phút
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim lẻ 0.0 21 Phút
Phim lẻ 8.2 21 Phút
Phim bộ 1.0 18 Tập
Phim lẻ 0.0 79 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim lẻ 7.0 107 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim bộ 6.4 10 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 25 Tập
Phim lẻ 7.4 71 Phút
Phim bộ 9.5 16 Tập
Phim bộ 7.8 4 Tập
Phim lẻ 10.0 85 Phút
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim lẻ 7.6 85 Phút
Phim bộ 9.0 52 Tập
Phim bộ 5.3 9 Tập
Phim bộ 1.0 21 Tập
Phim lẻ 8.8 140 Phút
Phim bộ 0.0 21 Tập
Phim bộ 10.0 25 Tập
Phim bộ 7.8 8 Tập
Phim bộ 7.0 21 Tập
Phim lẻ 7.9 150 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập