Sorry, this video is not available in your country.

Sa Pa Phát Huy Sản Phẩm Du Lịch Gắn Với Văn Hóa Dân Tộc

chia sẻ

Sa Pa Phát Huy Sản Phẩm Du Lịch Gắn Với Văn Hóa Dân Tộc

Người đăng:
Ngày đăng: 25/02/2024
Thời gian qua, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở địa phương, được đông đảo du khách yêu thích, đến tìm hiểu, trải nghiệm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm