Sorry, this video is not available in your country.

Sách Giáo Khoa: Lãng Phí Ở Những đâu?

chia sẻ

Sách Giáo Khoa: Lãng Phí Ở Những đâu?

Ngày đăng: 03/08/2022
Chiều 2/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một trong những lãng phí rất lớn được các thành viên đoàn giám sát chỉ rõ là vấn đề sách giáo khoa.
Tags: Lãng Phí, Lãng Phí Sách Giáo Khoa, Nhận Diện Lãng Phí, Biên Soạn Sách Giáo Khoa, Giá Bán Sách Giáo Khoa