Sorry, this video is not available in your country.

Sầu Riêng Miền Tây Khan Hiếm, Thương Lái Đẩy Giá Gom Hàng

chia sẻ

Sầu Riêng Miền Tây Khan Hiếm, Thương Lái Đẩy Giá Gom Hàng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 05/12/2023
Sầu riêng trái vụ tại các tỉnh miền Tây khan hiếm, nhằm gom đủ lượng hàng để xuất khẩu các kho, công ty đang ra giá 152.000 đồng/kg.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm