Sorry, this video is not available in your country.

Sẽ Chuyển Đổi Số Đồng Bộ Trong Lĩnh Vực Sát Hạch Lái Xe

chia sẻ

Sẽ Chuyển Đổi Số Đồng Bộ Trong Lĩnh Vực Sát Hạch Lái Xe

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy lái xe như thế nào để đảm bảo chất lượng, phòng ngừa các nguy cơ tiêu cực có thể xảy ra trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe  là những vấn đề được đặt ra khi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 – 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm