Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Sẻ Con Tìm Bạn

5.8 / 4 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Thông qua câu chuyện các bé sẽ hiểu được đặc điểm và thế mạnh của từng loài, và thế mạnh đó sẽ được phát huy ở những hoàn cành khác nhau và có thể trợ giúp lẫn nhau.

Có thể bạn thích