Sorry, this video is not available in your country.

Sẽ Xử Lý Ngân Hàng Tiếp Tục Tăng Lãi Suất

chia sẻ

Sẽ Xử Lý Ngân Hàng Tiếp Tục Tăng Lãi Suất

Người đăng:
Ngày đăng: 25/12/2022
Tại văn bản số 9064 gửi các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm