Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách phần

Thung Lũng Silicon - Silicon Valley | Phần 6 (Tập 1)

Lập trình viên Richard được 2 nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon săn đón.  
Tags: , ,

Có thể bạn thích