Sorry, this video is not available in your country.

Singapore: Cảnh Sát Triển Khai Công Nghệ Để Giám Sát Thành Phố Mùa Dịch

chia sẻ

Singapore: Cảnh Sát Triển Khai Công Nghệ Để Giám Sát Thành Phố Mùa Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Một hệ thống thiết bị bay mới đang được thử nghiệm tại khu công nghiệp ở phía tây Singapore. Nó được sử dụng để tiến hành giám sát và ngăn chặn các tội phạm như trộm cắp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm