Sorry, this video is not available in your country.

Sinh Viên Y Khoa Anh Lần Đầu Tiên Tập Huấn Trên Hình Ảnh Bệnh Nhân Ba Chiều

chia sẻ

Sinh Viên Y Khoa Anh Lần Đầu Tiên Tập Huấn Trên Hình Ảnh Bệnh Nhân Ba Chiều

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2022
Trường đại học cho biết sinh viên y khoa ở Cambridge là những người đầu tiên trên thế giới học với bệnh nhân bằng ảnh ba chiều.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm