Sorry, this video is not available in your country.

Sôi Nổi Ngày Hội "Đọc Sách Vì Tương Lai" Ở Đắk Nông

chia sẻ

Sôi Nổi Ngày Hội "Đọc Sách Vì Tương Lai" Ở Đắk Nông

Người đăng:
Ngày đăng: 20/04/2024
Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra từ 15/4 đến hết ngày 1/5 trên phạm vi cả nước. Với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn, các cấp ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Đắk Nông đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hưởng ứng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm