Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Sóng Thần - Sự Nổi Giận Của Đại Dương

Thiên Nhiên Nổi Giận: Sóng thần - sự nổi giận của đại dương

8.3 / 7 đánh giá
Thể loại: Khoa giáo, Khám Phá
Những cơn cuồng nộ của tự nhiên đã phá tan sự sống của loài người và những gì chúng để lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng đầy sợ hãi.

Những Trận Đại Hồng Thủy Kinh Hoàng

Thảm Họa Vòi Rồng

Động Đất Và Những Vết Thương Của Trái Đất

Có thể bạn thích