Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Phi Đội 303 - Squadron 303

7.7 / 15 đánh giá
Đạo diễn: Denis Delic
Sản xuất: Film Media
Bộ phim là câu chuyện kể về phi đội máy bay chiến đấu được đánh giá cao, trong đó chủ yếu là những phi công đế từ Ba Lan. Họ là những chiến binh dũng cảm, hết lòng bảo vệ nước Anh trong Thế chiến Thứ hai trước cuộc tấn công của Đức Quốc Xã.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 10.0 97 Phút
Phim lẻ 8.7 87 Phút
Phim lẻ 7.8 101 Phút
Phim lẻ 7.9 102 Phút
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 8.3 107 Phút
Phim bộ 3.3 44 Tập
Phim bộ 8.8 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim lẻ 8.6 98 Phút
Phim lẻ 7.8 105 Phút
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim lẻ 8.8 117 Phút
Phim lẻ 9.0 125 Phút
Phim lẻ 7.9 128 Phút
Phim lẻ 9.8 127 Phút
Phim lẻ 6.4 128 Phút
Phim lẻ 8.7 140 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 8.8 133 Phút
Phim lẻ 6.8 106 Phút
Phim lẻ 8.9 97 Phút
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Phim bộ 9.2 15 Tập
Phim lẻ 7.1 99 Phút