Sorry, this video is not available in your country.

Sự Cố Sạt Lở Hầm Đèo Cả: Ngành Đường Sắt Chủ Động Trung Chuyển 6.300 Hành Khách

chia sẻ

Sự Cố Sạt Lở Hầm Đèo Cả: Ngành Đường Sắt Chủ Động Trung Chuyển 6.300 Hành Khách

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Sự cố sạt lở hầm Bãi Gió, Đèo Cả làm tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt hai hôm nay. THQHVN đã kết nối với ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về các giải pháp mà ngành đường sắt đang triển khai nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - TP.HCM

Tin Tức Tất cả

Xem thêm