Sorry, this video is not available in your country.

Sửa Luật Cảnh Vệ: Bổ Sung Thẩm Quyền Của Bộ Trưởng Bộ Công An

chia sẻ

Sửa Luật Cảnh Vệ: Bổ Sung Thẩm Quyền Của Bộ Trưởng Bộ Công An

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Thảo luận ở Tổ chiều nay 24/5 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, như phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm