Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Kế Nghiệp: Phần 3 - Succession S3 | Tập 1

Một gia đình tiếng tăm trong lĩnh vực truyền thông lâm vào cảnh lục đục khi ông chủ gia đình quay lại nắm quyền điều hành sau cơn bạo bệnh thay vì giao lại quyền lực cho các con.  
Tags:

Có thể bạn thích