Sorry, this video is not available in your country.

Sụt Lún Gây Thiệt Hại Hơn 9 Tỷ Đồng Ở Trần Văn Thời, Cà Mau

chia sẻ

Sụt Lún Gây Thiệt Hại Hơn 9 Tỷ Đồng Ở Trần Văn Thời, Cà Mau

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 21/02/2024
Trên địa bàn huyện Trần Văn Thời hiện có trên 80 tuyến kênh khô hạn dẫn đến sụt lún, sạt lở tuyến lộ giao thông, xảy ra trên khắp các địa phương vùng ngọt hóa trên địa bàn, ước tính gây thiệt hại trên 9 tỷ đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm