Sorry, this video is not available in your country.

Tài Khoản Google Không Hoạt Động Sẽ Bị Xóa

chia sẻ

Tài Khoản Google Không Hoạt Động Sẽ Bị Xóa

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Từ cuối tuần này, Google bắt đầu tiến hành xóa những tài khoản không hoạt động trong vòng ít nhất hai năm.
Tags: Google

Tin Tức Tất cả

Xem thêm