Sorry, this video is not available in your country.

Tặng 200 Tủ Thuốc Và 1.500 Lá Cờ Tổ Quốc Cho Ngư Dân Lý Sơn

chia sẻ

Tặng 200 Tủ Thuốc Và 1.500 Lá Cờ Tổ Quốc Cho Ngư Dân Lý Sơn

Sáng ngày 4-7, 200 tủ thuốc y tế và 1.500 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho ngư dân thuộc 2 nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tủ thuốc có nhiều loại thuốc thông dụng, dụng cụ y tế cơ bản nhằm giúp ngư dân có thể tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện không tiếp cận được cơ sở y tế khi đang vươn khơi bám biển.
Tags: tin tức, Đời sống