Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Sự Tích Hồ Gươm

8.1 / 13 đánh giá
Sự Tích Hồ Gươm là truyện truyền thuyết ca ngợi chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và giải thích nguồn gốc tên gọi của Hồ Gươm ngày nay.

Có thể bạn thích