Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Dạy Bé Các Con Vật: Phần 10 | Tập Nói Động Vật Hoang Dã Hartebeest, Impala, Wildebeest

Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Học tên các loài động vật bằng tiếng Anh và âm thanh của chúng chưa bao giờ dễ dàng đến thế cho các bé.

Có thể bạn thích