Sorry, this video is not available in your country.

Tập Trung Tháo Gỡ Huy Động Nguồn Điện Mặt Trời, Điện Gió

chia sẻ

Tập Trung Tháo Gỡ Huy Động Nguồn Điện Mặt Trời, Điện Gió

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2023
Để đảm bảo đủ nguồn điện cho sản xuất, Bộ Công thương và tập đoàn điện lực Việt Nam đang tìm mọi giải pháp giải toả công suất của điện mặt trời và điện gió đang có. Tính đến ngày 26/5 , đã có 52/82 dự án năng lượng tái tạo chuyển hồ sơ đến EVN để tiến hành đàm phán giá điện, 39 dự án đề xuất ký hợp đồng sớm theo giá tạm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm