Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Biệt đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích - Teen Titans Go! Vs Teen Titans

8.3 / 40 đánh giá
Đạo diễn: Jeff Mednikow
Teen Titans Go! vs. Teen Titans kể về một thế lực bí ẩn xuất hiện, buộc hai đội Teen Titans 2003 và 2013 phải đấu với nhau xem ai mới là đội mạnh hơn. Nhưng đằng sau đó lại là một âm mưu đen tối khác. Và cả 2 đội sẽ phải gạt bỏ sự khác biệt và hợp tác cùng nhau để cứu lấy Đa vũ trụ đang trên đà diệt vong.

Có thể bạn thích