Sorry, this video is not available in your country.

Tesla Sẽ Cắt Giảm 10% Lực Lượng Lao Động

chia sẻ

Tesla Sẽ Cắt Giảm 10% Lực Lượng Lao Động

Người đăng:
Ngày đăng: 16/04/2024
Tesla sẽ sa thải hơn 10% lực lượng lao động trong bối cảnh doanh số sụt giảm vì cạnh tranh xe điện ngày càng gay gắt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm