Sorry, this video is not available in your country.

Thái Lan Bị FIFA Dọa Cắt Bản Quyền Phát Sóng World Cup

chia sẻ

Thái Lan Bị FIFA Dọa Cắt Bản Quyền Phát Sóng World Cup

FIFA vừa gửi cảnh báo cho các cơ quan chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp World Cup 2022 tại Thái Lan, cho rằng quốc gia Đông Nam Á này đã vi phạm bản quyền.
Tags: Thái Lan, World Cup 2022, Bản Quyền World Cup 2022