Sorry, this video is not available in your country.

Thái Lan Tái Khẳng Định Mong Muốn Gia Nhập Brics

chia sẻ

Thái Lan Tái Khẳng Định Mong Muốn Gia Nhập Brics

Người đăng:
Ngày đăng: 18/06/2024
Người đứng đầu Ủy ban quốc tế của Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cầm quyền, bà Nalini Thavisin vừa tái khẳng định mong muốn gia nhập BRICS của Thái Lan trong thời gian tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm