Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Thần Thám Địch Nhân Kiệt - Detective Di Renjie | Tập 1

10.0 / 8 đánh giá
Đạo diễn: Tiền Nhạn Thu
Sản xuất: China Central Television (CCTV)
Bộ phim xoay quanh việc điều tra vụ án của Thái tử Lý Hiền, đồng thời trong quá trình đó là nhiều vụ án phức tạp khác. Từng bức màn được vén lên, từng con người bị vạch trần, từng sự thật dần hé mở.

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 3.3 44 Tập
Phim bộ 8.8 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim bộ 9.2 15 Tập
Phim lẻ 8.5 102 Phút
Phim bộ 9.7 43 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.2 24 Tập
Phim bộ 8.5 55 Tập
Phim bộ 7.8 43 Tập
Phim bộ 7.2 50 Tập
Phim bộ 7.1 80 Tập
Phim bộ 8.1 60 Tập
Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim bộ 9.5 52 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.6 36 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.4 32 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 7.5 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 6.7 35 Tập
Phim bộ 8.8 38 Tập