Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Hóa Chủ Động Kiểm Soát Dịch Bệnh Đậu Mùa Khỉ Từ Tuyến Biên Giới

chia sẻ

Thanh Hóa Chủ Động Kiểm Soát Dịch Bệnh Đậu Mùa Khỉ Từ Tuyến Biên Giới

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 15/08/2022
 Trước nguy cơ dịch bênh đậu mùa khỉ gia tăng về số ca mắc và số quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường công tác phòng chống dịch đậu mùa khỉ trên tuyến biên giới Việt - Lào để ngặn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa  phương. Ngành Y tế Thanh Hóa đã sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị, nhân lực để phòng chống dịch, tiếp nhận, điều trị các trường hợp mắc bệnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm