Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Tra Dự Án Thu Phí Tự Động Không Dừng Trên Toàn Quốc

chia sẻ

Thanh Tra Dự Án Thu Phí Tự Động Không Dừng Trên Toàn Quốc

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí; 4,97 triệu ô tô (chiếm 96%) đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm