Sorry, this video is not available in your country.

Tháo Gỡ Khó Khăn Về Nguồn Vốn Trái Phiếu Doanh Nghiệp Cho Thị Trường Bất Động Sản

chia sẻ

Tháo Gỡ Khó Khăn Về Nguồn Vốn Trái Phiếu Doanh Nghiệp Cho Thị Trường Bất Động Sản

Người đăng:
Ngày đăng: 04/04/2023
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021 của chính NHNN quy định trong mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, trong đó cho phép các ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu doanh nghiệp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm