Sorry, this video is not available in your country.

Thế Giới Nỗ Lực Ngăn Chặn Dịch Bệnh Đậu Mùa Khỉ

chia sẻ

Thế Giới Nỗ Lực Ngăn Chặn Dịch Bệnh Đậu Mùa Khỉ

Theo thống kê mới nhất, hơn 80 quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm đậu mùa khỉ. Dịch bệnh vẫn có chiều hướng gia tăng toàn cầu, đòi hỏi các nỗ lực mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan.
Tags: Bệnh đậu Mùa Khỉ