Sorry, this video is not available in your country.

Thế Giới Trải Qua Thập Kỷ 2011 - 2020 Với Mức Nhiệt Cao Nhất Lịch Sử

chia sẻ

Thế Giới Trải Qua Thập Kỷ 2011 - 2020 Với Mức Nhiệt Cao Nhất Lịch Sử

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, tốc độ biến đổi khí hậu tăng đáng báo động trong khoảng thời gian từ năm 2011-2020, và đây là thập kỷ có nhiệt độ cao nhất được ghi nhận.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm