Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Những Điều Nhỏ Nhặt - The Little Things

Phó cảnh sát trưởng Joe Deacon được cử đến Los Angeles để giải quyết nhanh một nhiệm vụ. Nhưng ông lại bị cuốn vào cuộc truy tìm tên sát nhân hàng loạt đang khủng bố cả thành phố.  

Có thể bạn thích