Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ma Trận: Tái Nạp - The Matrix Reloaded

7.7 / 57 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Lilly Wachowski
Nhiều giờ trước khi vùng đất cuối cùng trên trái đất nơi còn con người sống bị phá hủy, Neo và Trinity chọn trở lại Ma Trận, cùng với Morpheus chống lại thế lực đàn áp.  

Có thể bạn thích