Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Diễn Tập: Phần 1 - The Rehearsal S1 | Tập 1

Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Nathan Fielder
Nghệ sĩ: Nathan Fielder
Nathan Fielder giúp những người tham gia dự án chuẩn bị chi tiết cho các tình huống có thể xảy ra trước khi họ thực sự tiến hành điều họ muốn trong thực tế.

Có thể bạn thích